Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

June 06 2018

Reposted fromshakeme shakeme viainspirations inspirations

May 29 2018

4440 76d3 500
"I am my own muse. I am the subject I know best. The subject I want to know better".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.
— Thomas Alva Edison
Reposted fromavooid avooid viapiehus piehus
9075 0866 500
"To have someone understand your mind is a different kind of intimacy".
2786 8b4c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
Reposted fromagridoce agridoce viapiehus piehus

May 11 2018

4597 33ad
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski

April 17 2018

6749 b1a4 500
Reposted fromseaweed seaweed viapiehus piehus

April 16 2018

5112 0bb7
Reposted frommrcake47 mrcake47 vianokturnal nokturnal
6690 392e
Reposted fromkarahippie karahippie viaK8 K8

April 08 2018

5317 9661
Reposted fromwall-of-flowers wall-of-flowers viapiehus piehus
9223 89e0 500
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite
Some people say home is where you come from. But I think it’s a place you need to find, like it’s scattered and you pick pieces of it up along the way.
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes

April 06 2018

Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaJosette Josette
Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć o sposobach.
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted frommessinhead messinhead viaitmakesmecalm itmakesmecalm
6443 eebe 500
Reposted frompiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl