Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2019

0998 7898 500
Reposted frompaulodaido paulodaido viakobiety kobiety

October 04 2019

8427 b2eb 500
Reposted fromnyaako nyaako viaultrafioletowa ultrafioletowa
8413 03ca
Reposted fromfungi fungi viaMakeMePurr MakeMePurr
- Nie mam pojęcia, co robię.
- Ja też nie - odpowiada. - Nikt nie wie. Wszyscy po prostu żyjemy jak możemy. Usiłujemy znaleźć sens w rzeczach, które prawdopodobnie nigdy go nie miały.
— Minka Kent – Perfekcyjne kłamstwo
Reposted fromnyaako nyaako viaviajero viajero
4465 552c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaviajero viajero
1561 a1dd
Reposted fromrudosci rudosci viainspirations inspirations
7607 7f24
Reposted from2017 2017 viainspirations inspirations

September 25 2019

W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viafoodforsoul foodforsoul
0695 2c80 500
Reposted fromikhakima ikhakima viafoodforsoul foodforsoul
4810 9ec2
Reposted frompiehus piehus

September 08 2019

Reposted frombluuu bluuu

September 07 2019

o tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd czy talent, ale to, jak traktujemy drugiego człowieka...
— fckn tru
Reposted fromstoryofmylife storyofmylife viamefir mefir
3731 986b 500
Reposted fromRowena Rowena viamefir mefir

August 31 2019

Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapiehus piehus
6346 75b2
Reposted fromwhateveer whateveer viapiehus piehus
0033 1095
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viapiehus piehus
1266 8d87
Reposted fromkarahippie karahippie

August 17 2019

8760 d557 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

August 06 2019

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl