Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

Reposted frombluuu bluuu

September 07 2019

o tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd czy talent, ale to, jak traktujemy drugiego człowieka...
— fckn tru
Reposted fromstoryofmylife storyofmylife viamefir mefir
3731 986b 500
Reposted fromRowena Rowena viamefir mefir

August 31 2019

Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapiehus piehus
6346 75b2
Reposted fromwhateveer whateveer viapiehus piehus
0033 1095
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viapiehus piehus
1266 8d87
Reposted fromkarahippie karahippie

August 17 2019

8760 d557 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

August 06 2019

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
Reposted frombluuu bluuu viainvincible invincible

July 29 2019

6822 f492
Reposted frommiststueck miststueck viapiehus piehus

July 24 2019

Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viapiehus piehus
5153 9474 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaviajero viajero

July 20 2019

3645 a643
Reposted fromkarahippie karahippie
4059 f718 500
Reposted frompiehus piehus

July 14 2019

7828 0709 500
Reposted fromwyczes wyczes viaultrafioletowa ultrafioletowa

July 10 2019

6042 428a
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl