Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasatyra satyra
0189 d245
Bukowski
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasatyra satyra
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir vialittlefool littlefool
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viamayamar mayamar
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
6281 0831 500
Reposted fromLaraneia Laraneia vianieprzytomny nieprzytomny
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viainspirations inspirations
4563 3cd5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viablackandwhite blackandwhite
4564 01cc 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viablackandwhite blackandwhite
6386 ccee
Reposted fromoutoflove outoflove viacitiesofnight citiesofnight
3023 9282 500
Reposted fromMonia94 Monia94 vialadies-warriors ladies-warriors
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viacitiesofnight citiesofnight
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
1158 b04c 500
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaIriss Iriss

October 17 2017

June 22 2017

1492 c207 500
Reposted byBrainyzdrowogotujever0nikaTheEvexeRuda-Shutyki-adihoudaSchattenhonigmechanikaniebaduzedzieckolaparisiennesadpornbeattmancomiendoliricafouSurvivedGirlviolethilleternaljourneypseudooptymistkamargerrytkaztarSkydelanpamieciodleglehormezastonerrPatriiisbalujanealicejonesmaczowkaanikrokustonerrimgonnaleaveyoumietta-worldgit
1464 bdf3 500
Reposted byBalladynaBrainyDietzkonwalialucidumintervallumkolektywcathilliumsanderDLpannakieszupsonathousandthoughtsslowostwortrytorunawayexistentialkato3koutofloveEllaEllaadiairmelinrisakedavrainteressiert-mich-netkrainakredekayatimrs-cosmosCarmilaohhhfemme-fatalBrainymarcimagschokibibisinocnerozmowyokosmosiefinatkasanitasohmydeerunknown6yoannanybreathohhhabsolutelyfuckingnotintotheblackmilchSchattenhonigpsychozakaskowataoversensitivewinterswallowcalaveritemayamarheartbreakadlerek12Olsonek
1492 c207 500
Reposted byBrainyzdrowogotujever0nikaTheEvexeRuda-Shutyki-adihoudaSchattenhonigmechanikaniebaduzedzieckolaparisiennesadpornbeattmancomiendoliricafouSurvivedGirlviolethilleternaljourneypseudooptymistkamargerrytkaztarSkydelanpamieciodleglehormezastonerrPatriiisbalujanealicejonesmaczowkaanikrokustonerrimgonnaleaveyoumietta-worldgit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl