Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

0374 6ab5 500
Reposted from2017 2017 viastylish stylish
4559 dbcd
Reposted frommelodyjna melodyjna viamayamar mayamar
9309 cc1a 500
Reposted frombluuu bluuu viajoannna joannna

January 16 2018

Jeśli ktoś nie widzi w Tobie tego, co najcenniejsze, nie przejmuj się - zrobią to za jakiś czas całe tłumy. Ty bądź po prostu sobą i nie zmieniaj się dla kogoś, kto tak naprawdę nigdy nie będzie umiał dostrzec w Tobie prawdziwego piękna.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— verronique.soup.
Reposted fromverronique verronique viainspirations inspirations
7315 68ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadylena ladylena
1801 8964
Reposted frompesy pesy vialadylena ladylena
8980 63b4
Reposted fromministerium ministerium viaMakeMePurr MakeMePurr
7742 6eb6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMakeMePurr MakeMePurr

January 10 2018

Reposted frombluuu bluuu

October 17 2017

June 22 2017

1492 c207 500
Reposted byBrainyzdrowogotujever0nikaTheEvexeRuda-Shutyki-adihoudaSchattenhonigmechanikaniebaduzedzieckolaparisiennesadpornbeattmancomiendoliricafouSurvivedGirlviolethilleternaljourneypseudooptymistkamargerrytkaztarSkydelanpamieciodleglehormezastonerrPatriiisbalujanealicejonesmaczowkaanikrokustonerrimgonnaleaveyoumietta-worldgit
1464 bdf3 500
Reposted byBalladynaBrainyDietzkonwalialucidumintervallumkolektywcathilliumsanderDLpannakieszupsonathousandthoughtsslowostwortrytorunawayexistentialkato3koutofloveEllaEllaadiairmelinrisakedavrainteressiert-mich-netkrainakredekayatimrs-cosmosCarmilaohhhfemme-fatalBrainymarcimagschokibibisinocnerozmowyokosmosiefinatkasanitasohmydeerunknown6yoannanybreathohhhabsolutelyfuckingnotintotheblackmilchSchattenhonigpsychozakaskowataoversensitivewinterswallowcalaveritemayamarheartbreakadlerek12Olsonekbadbloodrossesnothingcansaveyousziiizkindofnightmare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl