Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2019

0998 7898 500
Reposted frompaulodaido paulodaido viakobiety kobiety

October 04 2019

8427 b2eb 500
Reposted fromnyaako nyaako viaultrafioletowa ultrafioletowa
8413 03ca
Reposted fromfungi fungi viaMakeMePurr MakeMePurr
- Nie mam pojęcia, co robię.
- Ja też nie - odpowiada. - Nikt nie wie. Wszyscy po prostu żyjemy jak możemy. Usiłujemy znaleźć sens w rzeczach, które prawdopodobnie nigdy go nie miały.
— Minka Kent – Perfekcyjne kłamstwo
Reposted fromnyaako nyaako viaviajero viajero
4465 552c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaviajero viajero
1561 a1dd
Reposted fromrudosci rudosci viainspirations inspirations
7607 7f24
Reposted from2017 2017 viainspirations inspirations

September 25 2019

W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viafoodforsoul foodforsoul
0695 2c80 500
Reposted fromikhakima ikhakima viafoodforsoul foodforsoul
4810 9ec2
Reposted frompiehus piehus

October 05 2019

0998 7898 500
Reposted frompaulodaido paulodaido viakobiety kobiety

October 04 2019

8427 b2eb 500
Reposted fromnyaako nyaako viaultrafioletowa ultrafioletowa
8413 03ca
Reposted fromfungi fungi viaMakeMePurr MakeMePurr
- Nie mam pojęcia, co robię.
- Ja też nie - odpowiada. - Nikt nie wie. Wszyscy po prostu żyjemy jak możemy. Usiłujemy znaleźć sens w rzeczach, które prawdopodobnie nigdy go nie miały.
— Minka Kent – Perfekcyjne kłamstwo
Reposted fromnyaako nyaako viaviajero viajero
4465 552c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaviajero viajero
1561 a1dd
Reposted fromrudosci rudosci viainspirations inspirations
7607 7f24
Reposted from2017 2017 viainspirations inspirations

September 25 2019

W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viafoodforsoul foodforsoul
0695 2c80 500
Reposted fromikhakima ikhakima viafoodforsoul foodforsoul
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl