Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Reposted frompassionative passionative viafoodforsoul foodforsoul

June 18 2019

Tęsknota za kimś bliskim to taki głosik w głowie, który w różnych sytuacjach przypomina co ta osoba w danej sytuacji by powiedziała, zrobiła i wiesz, że Ci tego brakuje.

June 14 2019

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viapiehus piehus
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapiehus piehus

June 12 2019

3071 9831 500
Dokąd tuptamy?
Reposted fromjodynaa jodynaa viamefir mefir
3316 29e7 500
Jeśli ktoś kogoś kocha, to słowo odległość - nie istnieje. Pomimo tego będą żyć, tak jakby cały czas byli obok siebie, będą wiedzieć szczegółowo o każdym najmniejszym wydarzeniu z dnia. A jeśli ktoś kogoś już nie kocha, to choćby spali w jedym łóżku, to ich odleglość jest już nie do pokonania.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
4302 278e 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir

June 08 2019

4087 a5b7 500
Reposted fromfaceID faceID viakobiety kobiety
4630 a3e6 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viasarkastyczna sarkastyczna

June 05 2019

0693 ab6c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvincible invincible

June 03 2019

1356 bf97 500
Reposted fromFero Fero viaiblameyou iblameyou

June 02 2019

4076 7c11 500
Reposted fromtoganja toganja viapiehus piehus
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck "Na wschód od Edenu"

May 30 2019

2537 1a2a
- Jak ją rozpoznam?
- Po tym, że gdy stanie przed tobą, będziesz wiedział. Po prostu będziesz wiedział, że to ona. Każda twoja część ciała będzie do niej rwać, stracisz kontrolę nad emocjami. Dokonasz rzeczy do jakich nigdy dla nikogo byś się nie posunął. Zapragniesz ją kochać w każdym miejscu o każdym czasie. Będziesz chciał by była tylko twoja. Bo wszystko od niej się zaczyna i na niej się kończy.
- Brzmi strasznie.
- Powiem Ci coś więcej. Nie daj jej odejść. Poczujesz to tylko raz i tylko do jednej kobiety.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna
3916 8183 500
Reposted from2017 2017 viakobiety kobiety

May 19 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...